top of page

Cursuri de franceză pentru companii

Cursurile se adresează companiilor și profesioniștilor care doresc :

 • să investească în dezvoltarea competențelor de învățare a limbii franceze a propriilor angajați​

 • să crească valoarea companii și să-și îmbunătățească parteneriatele, într-un context de afaceri internațional

Tipuri de cursuri de franceză pentru companii

Business Meeting

Cursurile se adresează companiilor și profesioniștilor care doresc :

 • să investească în dezvoltarea competențelor de învățare a limbii franceze a propriilor angajați​

 • să crească valoarea companii și să-și îmbunătățească parteneriatele, într-un context de afaceri internațional

Detalii cursuri de franceză profesională pentru companii

 • Cursurile se desfășoară exclusiv online, via Zoom   

 • Ritmul de lucru: săptămânal, de luni până vineri, după un program stabilit de comun acord

 • Durata unei ședințe online: 60, 90 sau 120 de minute

 • Organizarea cursanților în grupe, în funcție de nivel: începător (nivel A1-A2) / intermediar (nivel B1-B2) / avansat (nivel C1-C2)

 • Tipuri de grupe: standard (5-10 cursanţi), mici (3-5 cursanţi), individual, animate de formatori experimentați

 • Suportul de curs: materiale bine structurate, antrenante și captivante, adaptate activității profesionale curente și obiectivelor urmărite de companie

 • Oferirea de materiale suplimentare (fișe sintetice de gramatică și de vocabular vizual, filmulețe, videoclipuri, etc.)

 • Dezvoltarea abilităților esenţiale în afaceri, prin antrenarea în diverse activităţi, jocuri de rol, simularea de situații din viața profesională reală (discuţii telefonice, videoconferinţe, redactare de scrisori și e-mailuri profesionale, prezentare în cadrul unei reuniuni de lucru, negociere în cadrul unei întâlniri de afaceri, etc.)

 • Concepem pachete personalizate în funcție de bugetul alocat şi de obiectivele propuse, bazate pe identificarea și înțelegerea contextului profesional şi a obiectivelor de formare urmărite

 • Evaluarea situației iniţiale (nivel lingvistic de pornire) prin organizarea de testări de competență lingvistică și interviuri individuale

 • Analiza nevoilor lingvistice (stabilirea nivelul optim de atins) pentru eficientizarea activității, prin discuții cu responsabili din ierarhia companiei

 • Observarea fluxului de lucru, a interacțiunilor cotidiene, inclusiv a redactării de documente (cu respectarea confidențialității) pentru conceperea unui suport de curs personalizat, adaptat activității 

 • Conceperea de suporturi de curs adaptate obiectivelor propuse, duratei și ritmului de formare dorit

 • Desfăşurarea propriu-zisă a formării online

 • Evaluări personalizate, după fiecare nivel (tipul de program urmat, prezența, nivelul de implicare, progresele înregistrate, nivelul dobândit, estimări privind atingerea obiectivului propus)

Tarif cursuri de franceză pentru companii: personalizat în funcție de limbajul dorit (general sau specializat), de numărul de cursanți și de frecvența cursurilor

Tariful include:

 • Ședințele de curs 

 • Testul inițial de încadrare nivel

 • Suportul de curs în format electronic cu limbaj specializat, inclusiv materiale video și audio, dialoguri și exerciții interactive, simulări de situații reale

 • Materiale suplimentare (fișe sintetice de gramatică și de vocabular vizual, documente video și audio, site-uri utile)

 • Verificarea fișelor de lucru, evaluări continue și evaluarea de la sfârșitul modulului

 • Revizuirea permanentă a cunoștințelor acumulate

 • Evaluarea personalizată la sfârșitul fiecărui nivel

Plata se efectuează prin transfer bancar.

​Cum se desfășoară un curs

 

 • Prima întâlnire prezentă metoda, prioritățile și strategia de lucru care să permită atingerea obiectivelor propuse

 • Suportul de curs digital, special conceput pentru predarea online, este proiectat pe ecran, permițând un acces rapid la totalitatea resurselor audio-video aferente lecțiilor

 • Același suport va fi folosit de cursanți, pe suport de hârtie

 • Între sesiuni, cursanții primesc fișe de lucru și sunt încurajați să efectueze activități individuale folosind resursele puse la dispoziție

 • Corectarea fișelor de lucru se face colectiv, la începutul fiecărei ședințe, prin proiectarea răspunsurilor pe ecran 

 • Comunicarea în afara ședințelor de curs se realizează prin intermediul unor grupuri de WhatsApp dedicate fiecărei grupe, supravegheate și animate de îndrumător

 

Obiectivele cursurilor de franceză pentru companii

 

Pe termen scurt:

 

 • Dezvoltare unui limbaj de specialitate, specific activității zilnice

 • O mai bună înțelegere a mesajelor scrise sau orale

 • Dezvoltarea abilității de a purta o conversație telefonică 

 • Aplicarea cunoștințele acumulate în cadrul activităților zilnice de la locul de muncă

 • Îmbunătățirea comunicării cu partenerii ori furnizorii străini din mediul de afaceri 

 • O mai mare rapiditate și eficiență în îndeplinirea sarcinilor specifice structurii în care activează


Pe termen mediu și lung:

 

 • Aplicarea regulilor de comunicare scrisă şi orală în corespondență, întâlniri de afaceri, prezentări şi conferințe, negocieri etc.)

 • Obținerea unei exprimări fluente ​​​în scris și oral, pentru a aborda cu lejeritate orice temă

 • Antrenarea unui discurs activ, care integrează expresii din vorbirea informală

 • Siguranță în comunicarea cu partenerii străini, mai ales în context de negociere

 • Redactarea de documente de corespondență profesională la nivel avansat

 • Utilizarea corectă a limbajului de specialitate în cadrul unei ședințe sau în elaborarea de prezentări 

 • Creșterea credibilității companiei în fața partenerilor străini

bottom of page