top of page

Cursuri de franceză pentru elevi

Cursurile se adresează adolescenţilor cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani, pentru:

 • dezvoltare competențe personale și școlare

 • echivalare competențe franceză bacalaureat

 • efectuare studii în Franța sau în țări francofone

Cursurile sunt organizate online, via Zoom, pe tot parcursul anului școlar, din septembrie până în iunie (cu excepția vacanțelor școlare).

Detalii cursuri de franceză pentru elevi

Young Girl
 • Ritmul de lucru: o ședință săptămânală, în intervalul luni-vineri, în afara programului școlar

 • Durata ședinței: 60 de minute (o oră) pentru cursurile individuale și 90 de minute (o oră și jumătate) pentru cursurile de minigrup (2-4 cursanți)

 • Evaluarea inițială pentru stabilirea nivelului este gratuită​

 • Activitățile de înțelegere orală și scrisă sunt îmbinate cu studiul gramaticii, vocabularului și cu noțiuni de cultură și civilizație franceză și francofonă

 • Pedagogie activă, ce favorizează comunicarea orală şi scrisă

 • Suportul de curs: metode interactive și captivante, concepute exclusiv în Franța, similare celor utilizate de Institutul Francez 

 • Îndrumare și facilitare acces către materiale suplimentare (literatură adaptată pe nivel, fișe sintetice de gramatică și vocabular vizual, reviste, benzi desenate, filme, documentare în limba franceză)

 • Pregătire pentru examene de franceză DELF Prim și DELF Elev, recunoscute internațional și valabile pe viață

 • Imersiune în cultura francofonă (gastronomie, turism, personalități, sport, activități recreative etc.)

Tarif cursuri de franceză pentru elevi: de la 90 Ron/ oră
Tarif diferențiat pentru pregătire individuală sau de minigrup

Tariful include:

 • Ședința săptămânală de curs și testul inițial de încadrare nivel

 • Suportul de curs în format electronic proiectat pe ecran pe durata ședinței

 • Fișe de literatură adaptată pe nivel, fișe practice de gramatică și de vocabular vizual

 • Verificarea temelor și evaluări continue

 • Revizuirea permanentă a cunoştinţelor acumulate

 • Materiale utile pentru rezolvarea temelor școlare și pentru pregătirea examenelor DELF/DALF

Plata se efectuează prin transfer bancar.

​Cum se desfășoară un curs

 • Prima întâlnire este gratuită și include evaluarea nivelului, analiza nevoilor individuale, precum și prezentarea metodei, stabilirea priorităților și formularea unei strategii de lucru care să permită atingerea obiectivelor propuse

 • Pe parcursul ședințelor, suportul de curs digital, special conceput pentru predarea online, este proiectat pe ecran, permițând un acces rapid la totalitatea resurselor audio-video aferente lecțiilor, inclusiv la răspunsurile exercițiilor

 • Același suport va fi folosit de cursanți, pe suport de hârtie

 • Între sesiuni cursanții primesc teme (fișe de lucru) și sunt încurajați să efectueze activități individuale, folosind resursele puse la dispoziție 

 • Tema fotografiată va fi trimisă înainte de începerea fiecărei ședințe și corectată de către profesor împreună cu cursantul

 • Comunicarea în afara ședințelor de curs se realizează prin intermediul unor grupuri de WhatsApp dedicate fiecărei grupe

 • Cursanții vor fi evaluați la începerea cursurilor, periodic și la finalul modulului

 

Obiectivele cursurilor de franceză pentru elevi
   

Pe termen scurt

 • Îmbogățirea vocabularului și asimilarea structurilor gramaticale

 • Dezvoltarea exprimării orale și scrise

 • Dobândirea încrederii şi ușurinţei în conversaţie

 • Revizuirea permanentă a cunoștinţelor acumulate

 

Pe termen mediu si lung

 • Obținerea de certificate de recunoaștere a nivelului (minim B1) care permit echivalarea probei de limbă străină la examenul de bacalaureat

 • Admiterea la universități franceze sau francofone (nivel minim: B2)

 • Obținerea de burse de studiu în străinătate 

 • Participarea la concursuri, programe sau schimburi de experiență școlare

 • O bună cunoaștere a culturii francofone și stimularea sentimentului de apartenență la această comunitate

bottom of page