top of page

Cursuri de franceză pentru adulți

Se adresează persoanelor care:

 • doresc să studieze limba franceză pentru dezvoltare personală și/sau carieră

 • doresc să efectueze stagii de pregătire în Franța (medici, ingineri, profesori, funcționari...)

 • doresc să se stabilească în țări francofone și au nevoie de însușirea, într-un termen scurt, a unui vocabular uzual, care să le permită o integrare cât mai rapidă​

Online meeting

Ești o persoană activă și motivată, care dorește să avanseze rapid în carieră și pentru care cunoașterea limbii franceze ar putea reprezenta un atu în îndeplinirea sarcinilor profesionale curente? Noi vă oferim un limbaj specializat: franceză medicală, franceză tehnică, franceză economică, franceză pentru corespondență comercială, franceză pentru call-center, etc.

Detalii cursuri de franceză pentru adulți

 • Cursurile se desfășoară exclusiv online, via Zoom 

 • Ritmul de lucru: săptămânal, de luni până vineri, după un program stabilit de comun acord

 • Durata unei ședințe: 60 de minute (o oră) pentru cursurile individuale și 90 de minute (o oră și jumătate) pentru cursuri de minigrupă (2-4 cursanți)

 • Conversație generală (în situații din viața reală: stradă, cumpărături, restaurant, bancă, agenție imobiliară, socializare, călătorii, etc.) și limbaj specializat, în funcție de profilul de carieră

 • Activitățile de înțelegere orală și scrisă sunt îmbinate cu studiul gramaticii, vocabular sau noțiuni de cultură și civilizație franceză și francofonă

 • Cursul abordează toate aspectele limbii franceze contemporane, inclusiv vorbirea informală

 • Suportul de curs: metode excelent structurate, antrenante și captivante, concepute în Franța, similare celor utilizate de Institutul Francez 

 • Îndrumare și facilitare acces către materiale suplimentare (literatură adaptată pe nivel, fișe sintetice de gramatică și vocabular vizual, reviste, filme, videoclipuri, jocuri)

 • Pregătire pentru examenele DELF/DALF, recunoscute internațional și valabile toată viața sau pentru teste de limbă TCF, TEF 

 • Imersiune în cultura francofonă (gastronomie, turism, personalități, organizare internă, funcționare sistem de sănătate, educație, viața de familie, hobby-uri, etc.)

Tarif cursuri de franceză pentru adulți: de la 90 Ron/ oră
Tarif diferențiat pentru pregătire individuală sau de minigrup

Tariful include:

 • Ședința săptămânală de curs

 • Testul inițial de încadrare nivel

 • Suportul de curs în format electronic proiectat pe ecran pe durata ședinței

 • Materiale suplimentare (fișe de literatură adaptată pe nivel, fișe sintetice de gramatică și de vocabular vizual)

 • Verificarea temelor și evaluări continue

 • Revizuirea permanentă a cunoştinţelor acumulate

 • Asistență redactare CV și scrisoare de motivare

 • Pregătire interviu de angajare

Plata se efectuează prin transfer bancar.

​Cum se desfășoară un curs

 • Prima întâlnire este gratuită și include evaluarea nivelului, analiza nevoilor individuale, precum și prezentarea metodei, stabilirea priorităților și formularea unei strategii de lucru care să permită atingerea obiectivelor propuse

 • Suportul de curs digital, special conceput pentru predarea online, este proiectat pe ecran, permițând un acces rapid la totalitatea resurselor audio-video aferente lecțiilor, inclusiv la răspunsurile exercițiilor

 • Același material va fi folosit de cursanți, pe suport de hârtie

 • Între sesiuni cursanții primesc fișe de lucru și sunt încurajați să efectueze activități individuale, folosind resursele puse la dispoziție

 • Comunicarea în afara ședințelor de curs se realizează prin intermediul unor grupuri de WhatsApp dedicate fiecărei grupe, supravegheate și animate de îndrumător


Obiectivele cursurilor de franceză pentru adulți

Pe termen scurt:

 • Îmbogățirea vocabularului și asimilarea structurilor gramaticale

 • Dezvoltarea conversației prin exerciții aplicate, interactive și prin simularea unor situații din viața reală

 • Dezvoltarea exprimării orale și scrise

 • Dobândirea încrederii şi uşurinţei în conversaţie

Pe termen mediu si lung:

 

 • Atingerea nivelului le limbă în termenul dorit

 • Realizarea obiectivelor profesionale și avansarea mai rapidă în carieră

 • Obținerea unei fluențe în vorbire, pentru a aborda cu lejeritate orice temă

 • Antrenarea unui discurs activ, care integrează expresii din vorbirea informală

 • Obținerea de certificate de recunoaștere a nivelului, valabile pe viață

 • Identificarea de noi oportunități de lucru în străinătate

 • Participarea la programe și schimburi de experiență facilitate de statele francofone sau de diverse organizații 

 • O bună cunoaștere a culturii francofone și stimularea sentimentului de apartenență la această comunitate

bottom of page